.

Õpilastele  ja lastevanematele

Nädal enne kokkulepitud pildistamispäeva toome kooli või lasteaeda reklaamlehed, kus on esitletud käesoleva õppeaasta pildivalik koos hindadega. Iga õpilane saab reklaamlehe koju kaasa võtta, et lapsevanemad oleksid pildistamisest teadlikud. Pildivaliku koos arvelehega saate kätte oma lapse koolist või lasteaiast.

Kõiki valmis tehtud ja pildivalikus olevaid tooteid Te välja ostma ei pea. Pildid, mida Te ei soovi, saatke ümbrikuga kooli või lasteaeda tagasi. Tagastatud pilte arhiveerime jooksva õppeaasta lõpuni ja siis hävitame koostöös ettevõttega Infokaitsesüsteemid. Kui Te olete ostnud kõik ümbrikus olevad pildid ja tasunud panka, siis ümbrikku tagastada ei ole vaja.

Lp. lapsevanemad!

Kui Te olete enne pildistamist veendunud, et ei soovi oma lapsest reklaamlehel esitletud pilte, siis teavitage sellest palun klassijuhatajat koolis või rühmaõpetajat lasteaias. Portreepilti pildistades valmistame Teile kogu pildivaliku.